Dažniausiai tenka vesti reprezentacinius arba pristatomuosius renginius, tokius kaip knygų, naujų kūrinių, rūbų kolekcijų, veiklos, paslaugų ar pačios organizacijos pristatymai, naujų įmonės filialų, naują biurų atidarymai, ateinančio sezono naujienų įmonės klientams pristatymais ir panašiai.
Šių pristatomųjų renginių tikslinė auditorija yra labai įvairi ir skirtinga. Atsižvelgiant į kiekvieno renginio specifiką, parenku atitinkamus vedimo modelius, nuotaikos formavimo metodus.
Kokių rūšių reprezentacinius renginius jums tenka vesti ir kokiai auditorijai šie renginiai skirti?