Vesti galiu visoje Lietuvoje, organizuoti – ne. Miestų šventes dažniausia kviečia vesti arba dalyvauti patariamuoju balsu scenarijaus kūrime.
Ar miestų šventes galite organizuoti visoje Lietuvoje?