Susitinkame dažniausiai su vienu žmogumi – su pačiu prekės, paslaugos ar kūrinio autoriumi.
Kiek žmonių dalyvauja reprezentacinio renginio organizavimo susitikime?